Seminarium IBEBR

Najbliższe seminarium IBEiBR odbędzie się 27.05.2022 o godzinie 12:15 na platformie zoom.

W trakcie spotkania Dr hab. Anna Barabasz z Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin wygłosi seminarium pt.: „Mechanizmy regulacji dystrybucji Zn w roślinie

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania Zoom

Identyfikator spotkania: 705 603 6558
Kod dostępu: Vq4U2N

Bookmark the permalink.

Comments are closed.