Seminarium IBEiBR

Zapraszamy na najbliższe seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, które odbędzie się w najbliższy piątek 24.05 o godzinie 12:15 w Sali 102B.

Seminarium wygłosi dr Ania Kulik z Pracowni Fosforylacji Białek Roślinnych, IBB PAN

Tytuł wystąpienia: „Kinazy SnRK2 jako regulatory starzenia się liści – reorganizacja ścieżek sygnałowych w świetle najnowszych odkryć