Seminarium IBEBR

Najbliższe seminarium instytutowe odbędzie się 26 marca o godz. 12:15.

Seminarium wygłosi dr Lien Brzeźniak z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Tytuł wystąpienia: „Mechanizmy pamięci transkrypcyjnej u A. thaliana w trakcie odpowiedzi na suszę.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym
Link do spotkania
Meeting ID: 705 603 6558
Passcode: Vq4U2N