Projekty

Realizowane projekty

dr Rafał Archacki

Grant NCN Sonata Bis (2017/26/E/NZ2/00899) „Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana

Grant NCBR Lider (313/L-6/2014) „Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślin”  strona NCBR

Akcja COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technological research) CA16212: Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits (INDEPTH)

 

dr hab. Anna Barabasz

Grant NCN OPUS (2019/35/B/NZ9/04338) „Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynku”.

Akcja COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technological research) CA19116: Trace metal metabolism in plants (PLANTMETALS)

 

prof. dr hab. Paweł Sowiński

Grant OPUS XIV (2017/27/B/NZ9/00995)  „Tolerancja chłodu u kukurydzy na wczesnym etapie rozwoju, a wrażliwość na światło

Comments are closed.