Najbliższe semianrium Instytutu

Najbliższe seminarium IBEiBR, które odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019

o godz. 12.15 w Sali 102/B, wygłosi mgr inż. Piotr Dobrzyński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł wystąpienia : „Phalaenopsis wczoraj, dziś i jutro… – historia, systematyka, gatunki, uprawa

Zapraszamy!