Publikacje

2022 r.

Respiratory Burst Oxidase Homolog D as a Modulating Component of Oxidative Response under Ammonium Toxicity
Antioxidants, 11(4), 703
Burian M, Podgórska A, Ostaszewska-Bugajska M, Szal B

Markers for Mitochondrial ROS Status
Plant Mitochondria (pp. 199-213)
Ostaszewska-Bugajska M, Podgórska A, Szal B.

2021 r.

Spatiotemporal auxin distribution in Arabidopsis tissues is regulated by anabolic and catabolic reactions under long-term ammonium stress.
BMC plant biology, 21(1), 1-13.
Dziewit K, Pěnčík A, Dobrzyńska K, Novák O, Szal B, Podgórska A

2020 r.

Maize Response to Low Temperatures at the Gene Expression Level: A Critical Survey of Transcriptomic Studies
FRONTIERS PLANT SCIENCES (IF=4,402)
Paweł Sowiński, Jan Fronk, Maciej Jończyk, Marcin Grzybowski, Piotr Kowalec, Alicja Sobkowiak

 

Quantification of methylglyoxal levels in cowpea leaves in response to cowpea aphid infestation.
Bio-protocol, 10(20): e3795-e3795
MacWilliams JR, Ostaszewska-Bugajska M, Borysiuk K, Szal B, Kaloshian I

 

Mitochondrial NAD(P)H oxidation pathways and nitrate/ammonium redox balancing in plants
Mitochondrion, 53, pp.158-165.
Rasmusson AG, Escobar MA, Hao M, Podgórska A, Szal B

2019 r.

Spatial organization of thylakoid network in higher plants
ACTA BOTANICA GALLICA (IF=0,883)
Łucja Maria Kowalewska, Michał Bykowski, Agnieszka Mostowska
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Highly Resolved Systems Biology to Dissect the Etioplast-to-Chloroplast Transition in Tobacco Leaves
PLANT PHYSIOLOGY (IF=5,949)
Tegan Armarego-Marriott, Łucja Maria Kowalewska, Asdrubal Burgos, Axel Fischer, Wolfram Thiele, Alexander Erban, Strand Deserah, Sabine Kahlau, Alexander Hertle, Joachim Kopka, Dirk Walther, Ziv Reich, Mark Aurel Schöttler, Ralph Bock
Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Potsdam, Germany | Zakład Anatomii i Cytologii Roślin| Universidad de Guadalajara,  Mexico | targenomix GmbH,  Potsdam, Germany | Weizmann Institute of Science, Israel

 

Increased photosensitivity at early growth as a possible mechanism of maize adaptation to cold springs
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY (IF=5,354)
Marcin Grzybowski, Józef Adamczyk, Maciej Jończyk, Alicja Sobkowiak, Jarosław Szczepanik, Kamil Frankiewicz, Jan Fronk, Paweł Sowiński
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin| Hodowla roślin Smolice | Zakład Biologii Molekularnej


Electrochemical characterization of LHCII on graphite electrodes – Potential-dependent photoactivation and arrangement of complexes

BIOELECTROCHEMISTRY (IF=4,474)
Paulina Piotrowska, Magdalena Łazicka, Adriana Palińska-Saadi, Bohdan Paterczyk, Łucja Maria Kowalewska, Joanna Grzyb, Magdalena Maj-Żurawska, Maciej Garstka
Zakład Regulacji Metabolizmu | CNBCh | Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej | Zakład Anatomii i Cytologii Roślin  | Zakład Biofizyki Uniwersytetu Wrocławskiego | IFPAN | Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Functional Analysis of NtZIP4B and Zn Status-Dependent Expression Pattern of Tobacco ZIP Genes 
FRONTIERS in PLANT SCIENCE (IF=3,678)
Anna Barabasz, Małgorzata Palusińska, Anna Papierniak, Maria Kendziorek, Katarzyna Kozak, Lorraine Elizabeth Williams, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin  | University of Southampton

NtZIP11, a new Zn transporter specifically upregulated in tobacco leaves by toxic Zn level
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY (IF=4,234)
Katarzyna Kozak, Anna Papierniak, Anna Barabasz, Maria Kendziorek, Małgorzata Palusińska, Lorraine Elisabeth Williams, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | University of Southampton

2018 r.

 

Nitrogen Source Dependent Changes in Central Sugar Metabolism Maintain Cell Wall Assembly in Mitochondrial Complex I-Defective frostbite1 and Secondarily Affect Programmed Cell Death 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (IF=3,787)
Anna Podgórska, Monika Ostaszewska-Bugajska, Agata Tarnowska, Maria Burian, Klaudia Borysiuk, Per Gardestrom, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Umea Plant Science Centre

 

Enhanced Formation of Methylglyoxal-Derived Advanced Glycation End Products in Arabidopsis Under Ammonium Nutrition
FRONTIERS in PLANT SCIENCE (IF=3,678)
Klaudia Borysiuk, Monika Ostaszewska-Bugajska , Marie-Noelle Vaultier, Marie-Paule Hasenfratz-Sauder, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | INRA, Ecologie et Ecophysiologie Forestieres, Université de Lorraine, Nancy, France

 

Suppression of External NADPH Dehydrogenase—NDB1 in Arabidopsis thaliana Confers Improved Tolerance to Ammonium Toxicity via Efficient Glutathione/Redox Metabolism
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (IF=3,787)
Anna Podgórska, Monika Ostaszewska-Bugajska, Klaudia Borysiuk, Agata Tarnowska, Monika Jakubiak, Maria Burian, Allan G Rasmusson, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Department of Biology, Lund University, Sweden

 

Contribution of NtZIP1-Like to the regulation of Zn-homeostasis
FRONTIERS in PLANT SCIENCE (IF=3,678)
Anna Papierniak, Katarzyna Kozak, Maria Kendziorek, Anna Barabasz, Anna Palusińska, Jerzy Tiuryn, Bohdan Paterczyk, Lorraine Elisabeth Williams, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin| Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej| University of Southampton, United Kingdom

 

Detailed characterization of Synechocystis PCC 6803 ferredoxin:NADP+ oxidoreductase interaction with model membranes.
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES (IF=3,64)
Joanna Grzyb, Katarzyna Gieczewska, Justyna Łabuz, Olga Sztatelman
Wydział Biotechnologii – University of Wroclaw | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk| Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Histone H1 purification and post-translational modification profiling by high–resolution mass spectrometry
Rozdział w Plant Chromatin Dynamics – Methods and Protocols ISBN 978-1-4939-7318-7
Maciej Kotliński, Andrzej Jerzmanowski
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Molekularnej Roślin

 

Dark-chilling and subsequent photo-activation modulate expression and induce reversible association of chloroplast lipoxygenase with thylakoid membrane in runner bean (Phaseolus coccineus L.)
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (IF=2,718)
Radosław Mazur, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Piotr Kozłowski, Łucja Kowalewska, Izabela Rumak, Brian J. Shiell, Agnieszka Mostowska, Wojtek P. Michalski, Maciej Garstka
Zakład Regulacji Metabolimzmu | Zakład Biologii Molekularnej| Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | CSIRO Australian Animal Health Laboratory, Australia

 

2017 r.

 

Stem cells migration during skeletal muscle regeneration – the role of Sdf-1/Cxcr4 and Sdf-1/Cxcr7 axis
CELL ADHESION & MIGRATION (IF=3,566)
Kamil Krzysztof Kowalski, Aleksandra Kołodziejczyk, Maria Sikorska, Jagoda Płaczkiewicz, Paulina Cichosz, Magdalena Kowalewska, Władysława Stremińska, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Marta Koblowska, Anna Fogtman, Roksana Iwanicka-Nowicka, Maria A. Ciemerych, Edyta Brzóska
Zakład Cytologii| Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Zakład Biologii Systemów| Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Extra-Cellular But Extra-Ordinarily Important for Cells: Apoplastic Reactive Oxygen Species Metabolism
FRONTIERS in PLANT SCIENCE (IF=3,678)
Anna Podgórska, Maria Burian, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Global analysis of gene expression in maize leaves treated with low temperature. II. Combined effect of severe cold (8 °C) and circadian rhythm
PLANT MOLECULAR BIOLOGY (IF=3,543)
Maciej Jończyk, Alicja Sobkowiak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Marek Skoneczny, Danuta Solecka, Jan Fronk, Paweł Sowiński
Zakład Biologii Molekularnej| Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin| Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Altered Cell Wall Plasticity Can Restrict Plant Growth under Ammonium Nutrition
FRONTIERS in PLANT SCIENCE (IF=3,678)
Anna Podgórska, Maria Burian, Katarzyna Gieczewska, Monika Ostaszewska-Bugajska, Jacek Żebrowski, Danuta Solecka, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin| Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin| Zakład Fizjologii Roślin, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

 

The association between 38 previously reported polymorphisms and psoriasis in a Polish population: High predicative accuracy of a genetic risk score combining 16 loci 
PLoS ONE (IF=2,766)
Bartłomiej Kisiel, Katarzyna Kisiel, Konrad Szymański, Wojciech Mackiewicz, Elżbieta Biało-Wójcicka, Sebastian Uczniak, Anna Fogtman, Roksana Iwanicka-Nowicka, Marta Koblowska, Helena Kossowska, Grzegorz Placha, Maciej Sykulski, Artur Bachta, Wojciech Tłustochowicz, Rafał Płoski, Andrzej Kaszuba
Wojskowy Instytut Medyczny | Uniwersytet Medyczny W łodzi | Międzyleski Szpital Specjalistyczny | Warszawski Uniwersytet Medyczny | IBB PAN |  Zakład Biologii Systemów

 

NO-dependent programmed cell death is involved in the formation of Zn-related lesions in tobacco leaves 
METALLOMICS (IF=4,069)
Aleksandra Weremczuk, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Wydział Chemii

 

Performance of machine-learning scoring functions in structure-based virtual screening
SCIENTIFIC REPORTS OF THE NATURE PUBLISHING GROUP (IF=4,12)
M Wójcikowski, PJ Ballester, Paweł Siedlecki
Zakład Biologii Systemów| Instytut Biochemii i Biofizyki

 

Phylogeny-based systematization of Arabidopsis proteins with histone H1 globular domain
PLANT PHYSIOLOGY (IF=5,949)
Maciej Kotliński, Łukasz Kniżewski, Anna Muszewska, Kinga Rutowicz, Maciej Lirski, Anja Schmidt, Celia Baroux, Krzysztof Ginalski, Andrzej Jerzmanowski
Zakład Biologii Systemów| Laboratory of Bioinformatics and Systems Biology, Centre of New Technologies | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN| Institute of Plant Biology and Zürich-Basel Plant Science Center, Zürich| Heidelberg University

 

Short-term ammonium supply induces cellular defence to prevent oxidative stress in Arabidopsis leaves 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM (IF=2,58)
Anna Podgórska, Maria Burian, Anna M Rychter, Allan G Rasmusson, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Department of Biology, Lund University, Lund, Sweden

 

Dark-chilling induces substantial structural changes and modifies galactolipid and carotenoid composition during chloroplast biogenesis in cucumber (Cucumis sativus L.) cotyledons
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY (IF=2,718)
Joanna Skupień, Joanna Wójtowicz, Łucja Maria Kowalewska, Radosław Mazur, Maciej Garstka, Katarzyna Gieczewska, Agnieszka Mostowska
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Zakład Regulacji Metabolizmu

 

Universal and Lineage-Specific Properties of Linker Histones and SWI/SNF-Chromatin Remodeling Complexes in Plants
Rozdział w Plant Epigenetics ISBN 978-3-319-55520-1
Andrzej Jerzmanowski, Rafał Archacki
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

DeCAF-Discrimination, Comparison, Alignment Tool for 2D PHarmacophores
MOLECULES (IF=3,098)
MM Stepniewska-Dziubinska, Piotr Zielenkiewicz, Paweł Siedlecki
Zakład Biologii Systemów | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Translation efficiency is a determinant of the magnitude of miRNA-mediated repression
SCIENTIFIC REPORTS OF THE NATURE PUBLISHING GROUP (IF=4,12)
KA Cottrell, Paweł Szczęsny, S Djuranovic
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin

 

Taxonomic and chemical assessment of exceptionally abundant rock mine biofilm
PeerJ (IF=2,2)
K Tomczyk-Żak, Paweł Szczęsny, R Gromadka, Piotr Zielenkiewicz
Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin

 

2016 r.

 

Arabidopsis SWI/SNF chromatin remodeling complex binds both promoters and terminators to regulate gene expression.
NUCLEIC ACIDS RESEARCH (IF=11,561)
Rafał Archacki, Ruslan Yatusevich, Daniel Buszewicz, Katarzyna Krzyczmonik, Jacek Patryn, Roksana Iwanicka-Nowicka, Przemysław Biecek, Bartek Wilczyński, Marta Koblowska, Andrzej Jerzmanowski, Szymon Świeżewski
Zakład Biologii Systemów | Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences | Institute of Informatics, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics,University of Warsaw | Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology

 

Adhesion of the genome-sequenced Lactococcus lactis subsp. cremoris IBB477 strain is mediated by specific molecular determinants
APPLIED MICROBIOLOGY and BIOTECHNOLOGY (IF=3,34)
JM Radziwill-Bienkowska, DTL Le, Paweł Szczęsny, MP Duviau, T Aleksandrzak-Piekarczyk, P Loubiere, M Mercier-Bonin, JK Bardowski, M Kowalczyk
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | LISBP – Université de Toulouse, France | Zakład Biologii Systemów

 

The ratio of Zn to Cd supply as a determinant of metal-homeostasis gene expression in tobacco and its modulation by overexpressing the metal exporter AtHMA4
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY (IF=5,354)
Anna Barabasz, Maria Klimecka, Maria Kendziorek, Aleksandra Weremczuk, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 

Dissecting the Metabolic Role of Mitochondria during Developmental Leaf Senescence
PLANT PHYSIOLOGY (IF=5,949)
Daria Chrobok, Simon R. Law, Bastiaan Brouwer, Pernilla Linden, Agnieszka Ziolkowska, Daniela Liebsch, Reena Narsai, Bożena Szal, Thomas Moritz, Nicolas Rouhier, James Whelan, Per Gardestrom, Olivier Keech
Department of Plant Physiology, Umea Plant Science Centre, Sweden | Australian Centre of Excellence in Plant Energy Biology, Bundoora, Australia | Zakład Anatomii i Cytologii Roślin| Institut National de la Recherche Agronomique Faculté des Sciences et Technologies, France

 

Cell cycle regulation of embryonic stem cells and mouse embryonic fibroblasts lacking functional Pax7
CELL CYCLE (IF=3,304)
Areta Czerwińska, Joanna Nowacka, Magdalena Aszer, Sylwia Gawrzak, Karolina Archacka, Anna Fogtman, Roksana Iwanicka-Nowicka, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Marta Koblowska, Maria A. Ciemerych, Iwona Grabowska
Zakład Cytologii | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

Overlapping toxic effect of long term thallium exposure on white mustard (Sinapis alba L.) photosynthetic activity
BMC PLANT BIOLOGY (IF=3,93)
Radosław Mazur, Monika Sadowska, Łucja Kowalewska, Agnieszka Abratowska, Hazem M Kalaji, Agnieszka Mostowska, Maciej Garstka, Beata Krasnodębska-Ostręga
Zakład Regulacji Metabolizmu | Laboratory of Chromatography and Environmental Analysis, Faculty of Chemistry, University of Warsaw | Zakład Anatomii i Cytologii | Zakład Ekotoksykologii | Department of Plant Physiology, Warsaw University of Life Sciences SGGW

 

Cold induced changes in the water balance affect immunocytolocalization pattern of one of the aquaporins in the vascular system in the leaves of maize ( Zea mays L.)
JOURNAL of  PLANT PHYSIOLOGY (IF=2,833)
Anna Bilska-Kos, Jarosław Szczepanik, Paweł Sowiński
ZAKŁAD BIOCHEMII I FIZJOLOGII ROŚLIN | Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

 

Engineering high Zn in tomato shoots through expression of AtHMA4 involves tissue-specific modification of endogenous genes
BMC GENOMICS (IF=3,73)
Maria Kendziorek, Maria Klimecka, Anna Barabasz, Sören Borg, Justyna Rudzka, Paweł Szczęsny, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark | Instytut Biochemii i Biofizyki

 

HD2C histone deacetylase and a SWI/SNF chromatin remodeling complex interact and both are involved in mediating the heat stress response in Arabidopsis
PLANT CELL AND ENVIRONMENT (IF=5,415)
Daniel Buszewicz, Rafał Archacki, Antoni Palusiński, Maciej Kotliński, Anna Fogtman, Roksana Iwanicka-Nowicka , Katarzyna Sosnowska, Jan Kuciński, Piotr Pupel, Jacek Olędzki, Michał Dadlez, Aleksandra Misicka-Kęsik, Andrzej Jerzmanowski, Marta Koblowska
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski | Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk| Instytut Genetyki i Biotechnologii| Zakład Biologii Systemów

 

Determination the usefulness of AhHMA4p1::AhHMA4 expression in biofortification strategies
WATER AIR AND SOIL POLLUTION (IF=1,769)
Aleksandra Weremczuk, Anna Barabasz, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Danuta Maria Antosiewicz
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Wydział Chemii

 

Low temperature caused modifications in the arrangement of cell wall pectins due to changes of osmotic potential of cells of maize leaves ( Zea mays L.)
PROTOPLASMA (IF=2,457)
Anna Bilska-Kos, Danuta Solecka, Aleksandra Dziewulska, Piotr Ochocki, Maciej Jończyk, Henryk Bilski, Paweł Sowiński
ZAKŁAD BIOCHEMII I FIZJOLOGII ROŚLIN | Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin | ZAKŁAD FITOPATOLOGII | Pracownia Mikroskopii Elektronowej | Zakład Fizjologii Roślin

 

Oksydaza alternatywna – niedokończona opowieść
Postępy Biochemii
Bożena Szal, Anna Rychter
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Changes in the OXPHOS system in leaf and root mitochondria of Arabidopsis thaliana subjected to long-term sulphur deficiency
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM (IF=1,438)
Monika Ostaszewska-Bugajska, Izabela Juszczuk
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

In situ localization and changes in the expression level of transcripts related to intercellular transport and phloem loading in leaves of maize ( Zea mays L.) treated with low temperature
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM (IF=1,438)
Anna Bilska-Kos, Marcin Grzybowski, Maciej Jończyk, Paweł Sowiński
Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin | Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin | Zakład Fizjologii Roślin

 

Biogenesis of Thylakoid Membranes Correlation of Structure and Function
Rozdział w Handbook of Photosynthesis, Third Edition ISBN 9781482230734
Łucja Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Three-Dimensional Visualization of the Tubular-Lamellar Transformation of the Internal Plastid Membrane Network during Runner Bean Chloroplast Biogenesis
PLANT CELL (IF=6,34)
Tom: 28 Zeszyt: 4
Łucja Kowalewska, Radosław Mazur, Szymon Suski, Maciej Garstka, Agnieszka Mostowska
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin | Zakład Regulacji Metabolizmu | Instytut im. Nenckiego, PAN

 

Molecular foundations of chilling-tolerance of modern maize.
BMC GENOMICS (IF=3,73)
Alicja Sobkowiak, Maciej Jończyk, Józef Adamczyk, Jarosław Szczepanik, Danuta Solecka, Iwona Kuciara, Katarzyna Hetmańczyk, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Marcin Grzybowski, Marek Skoneczny, Jan Fronk, Paweł Sowiński
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin | Spółka Hodowlana Smolice | Zakład Biologii Molekularnej | Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Genetyki| Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Histone H1 Variants in Arabidopsis Are Subject to Numerous Post-Translational Modifications, Both Conserved and Previously Unknown in Histones, Suggesting Complex Functions of H1 in Plants
PLoS ONE (IF=2,766)
Maciej Kotliński, Kinga Rutowicz, Łukasz Kniżewski, Antoni Palusiński, Jacek Olędzki, Anna Fogtman, Tymon Rubel, Marta Koblowska, Michał Dadlez, Krzysztof Ginalski, Andrzej Jerzmanowski
IBB PAN | Zakład Biologii Systemów| Laboratorium bioinformatyki i biologii systemów, CeNT | Institute of Radioelectronic and Multimedia Technology, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland | Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Warsaw, Warsaw, Poland

 

Decreased Expression of SRSF2 Splicing Factor Inhibits Apoptotic Pathways in Renal Cancer 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (IF=3,687)
H Kędzierska, P Poplawski, G Hoser, B Rybicka, K Rodzik, E Sokół, J Boguslawska, Z Tanski, Anna Fogtman, Marta Koblowska, A Piekiełko-Witkowska
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

Myogenic Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells That Lack a Functional Pax7 Gene
STEM CELLS AND DEVELOPMENT (IF=3,315)
Areta Czerwińska, Iwona Grabowska, Karolina Archacka, Joanna Bem, Barbara Swierczek, Anita Helińska, Władysława Stremińska, Anna Fogtman, Roksana Iwanicka-Nowicka, Marta Koblowska, Maria A. Ciemerych
Zakład Cytologii| Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

Dominance from the perspective of gene-gene and gene-chemical interactions 
GENETICA (IF=1,366)
Arkadiusz Gładki, Piotr Zielenkiewicz, Szymon Kaczanowski
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

Arteriovenous oscillations of the redox potential: Is the redox state influencing blood flow?
REDOX REPORT (IF=2,167)
Jaroslaw Poznanski, Paweł Szczęsny, Bartosz Pawlinski, Tomasz Mazurek, Piotr Zielenkiewicz, Zdzislaw Gajewski, Leszek Paczek
IBB PAN | Zakład Biologii Systemów| SGGW | Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

A Specialized Histone H1 Variant Is Required for Adaptive Responses to Complex Abiotic Stress and Related DNA Methylation in Arabidopsis.
PLANT PHYSIOLOGY (IF=5,949)
Kinga Rutowicz, Marcin Puzio, Joanna Halibart-Puzio, Maciej Lirski, Maciej Kotliński, Magdalena Kroteń, Łukasz Kniżewski, Bartosz Lange, Anna Muszewska, Katarzyna Śniegowska-Świerk, Janusz Kościelak, Roksana Iwanicka-Nowicka, Krisztian Buza, Franciszek Janowiak, Katarzyna Żmuda, Joesaar Indrek, Katarzyna Laskowska-Kaszub, Anna Fogtman, Hannes Kollist, Piotr Zielenkiewicz, Jerzy Tiuryn, Paweł Siedlecki, Szymon Świeżewski, Krzysztof Ginalski, Marta Koblowska, Rafał Archacki , Bartosz Wilczyński,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki| Zakład Biologii Systemów| University of Warsaw CITY: Warsaw Poland| Wydział Rolniczo-Ekonomiczny | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych | Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Fizjologii Roślin | Institute of Technology, University of Tartu

2015 r.

 

Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol.
NATURE (IF=41,577)
Lidia Wrobel, Urlike Topf, Piotr Brągoszewski, Sebastian Wiese, Małgorzata Sztolsztener, Silke Oeljeklaus, Aksana Varabyova, Maciej Lirski, Piotr Chroscicki, Seweryn Mroczek, Elżbieta Januszewicz, Andrzej Dziembowski, Marta Koblowska, Bettina Warscheid, Agnieszka Chacińska
Department of Biochemistry and Functional Proteomics, Faculty of Biology and BIOSS Centre for Biological Signalling Studies, Freiburg | Międzynarodowy Instutut Biologii Molekularnej i Komórkowej | ZBSA Centre for Biological Systems Analysis, Freiburg | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Instytut Genetyki i Biotechnologii| Zakład Biologii Systemów

 

Novel molecular markers for the detection of methanogens and phylogenetic analyses of methanogenic communities
FRONTIERS in MICROBIOLOGY (IF=4,019)
Łukasz Dziewit, Adam Pyzik, Krzysztof Romaniuk, Adam Sobczak, Paweł Szczęsny, Leszek Lipiński, Dariusz Bartosik, Łukasz Drewniak
Zakła Genetyki Bakterii | Instytut Genetyki i Biotechnologii | IBB PAN | Zakład Biologii Systemów | Pracownia Skażeń Środowiska

 

Alternative pathways and phosphate and nitrogen nutrition  
Rozdział w Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants ISBN: 978-1-118-79046-5
Anna Rychter, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Open Drug Discovery Toolkit (ODDT): a new open-source player in the drug discovery field. 
Journal of CHEMINFORMATICS (IF=3,893)
Maciej Wójcikowski, Piotr Zielenkiewicz, Paweł Siedlecki
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

KAEA (SUDPRO), a member of the ubiquitous KEOPS/EKC protein complex, regulates the arginine catabolic pathway and the expression of several other genes in Aspergillus nidulans
GENE (IF=2,948)
Agnieszka Dzikowska, Anna Grzelak, Joanna Gawlik, Edyta Szewczyk, Paweł Mrozek, Piotr Borsuk, Michał Koper, Joanna Empel, Paweł Szczęsny, Sebastian Piłsyk, Małgorzata Pękala, Piotr Węgleński
Instytut Genetyki i Biotechnologii | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów | Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Wraszawskiego

 

Transport dalekodystansowy u roślin: szlaki, mechanizmy, ewolucja.
KOSMOS
Tom: 64 Zeszyt: 3
Paweł Sowiński, Jarosław Szczepanik
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

 

Plants: so close yet so unkown – introduction.
KOSMOS
Tom: 64 Zeszyt: 3
Paweł Sowiński
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

 

Ściana komórki roślinnej – struktura z przyszłością.
KOSMOS
Tom: 64 Zeszyt: 3
Danuta Solecka
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

 

SWP73 Subunits of Arabidopsis SWI/SNF Chromatin Remodeling Complexes Play Distinct Roles in Leaf and Flower Development
PLANT CELL (IF=6,34)
SP Sacharowski, DM Gratkowska, Elżbieta Sarnowska, P Kondrak, I Jancewicz, A Porri, Ernest Bucior, A Rolicka, R Franzen, J Kowalczyk, C Koncz, K Pawlikowska, B Huettel, S Torti, E Schmeltzer, G Coupland, Andrzej Jerzmanowski, Tomasz Sarnowski
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Centrum Onkologii | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Max Planck Insitiut Koln, Germany | Zakład Biologii Systemów | Max Planck Genome Centre Koln, Germany | Hungarian Academy, Szeged, Hungary

 

Co-regulation of translation in protein complexes
BIOLOGY DIRECT (IF=2,649)
Marlena Siwiak, Piotr Zielenkiewicz
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | Zakład Biologii Systemów

 

The role of reactive oxygen species under ammonium nutrition
Rozdział w Reactive Oxygen and Nitrogen Species Signaling and Communication in Plants ISBN 978-3-319-10079-1
Anna Podgórska, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Sdf-1 (CXCL12) induces CD9 expression in stem cells engaged in muscle regeneration
CURRENT STEM CELL Research & Therapy (IF=2,168)
Edyta Brzóska, Kamil Kowalski, Agnieszka Markowska-Zagrajek, Magdalena Kowalewska, Rafał Archacki, Izabela Plaskota, Władysława Stremińska, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Maria A. Ciemerych
Zakład Cytologii | Zakład Biologii Systemów | Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

 

In comparison with nitrate nutrition, ammonium nutrition increases gtowth of the frostbite1 Arabidopsis mutant
PLANT CELL AND ENVIRONMENT (IF=5,415)
Anna Podgórska, Monika Ostaszewska, Per Gardestrom, Allan G Rasmusson, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Stromal derived factor-1 and granulocyte-colony stimulating factor treatment improves regeneration of Pax7-/- mice skeletal muscles  
JOURNAL of CACHEXIA SARCOPENIA and MUSCLE (IF=12,511)
Kamil Kowalski, Rafał Archacki, Karolina Archacka, Władysława Stermińska, Anna Paciorek, Magdalena Gołąbek, Maria A. Ciemerych, Edyta Brzóska
Zakład Cytologii | Zakład Biologii Systemów

 

Dzień i noc w życiu roślin
KOSMOS
Łucja Maria Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Roślinny mitochondrialny łańcuch oddechowy 
KOSMOS
Monika Ostaszewska-Bugajska, Anna Podgórska, Anna Rychter, Bożena Szal
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 

Antioxidative and proteolytic systems protect mitochondria from oxidative damage in S-deficient Arabidopsis thaliana
JOURNAL of  PLANT PHYSIOLOGY (IF=2,833)
Monika Ostaszewska-Bugajska, Anna Rychter, Izabela Juszczuk
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Comments are closed.