Seminarium IBEBR

Najbliższe seminarium IBEiBR odbędzie się 27.05.2022 o godzinie 12:15 na platformie zoom.

W trakcie spotkania Dr hab. Anna Barabasz z Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin wygłosi seminarium pt.: „Mechanizmy regulacji dystrybucji Zn w roślinie

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania Zoom

Identyfikator spotkania: 705 603 6558
Kod dostępu: Vq4U2N

Dzień otwarty Zakład Biologii Systemów

Dni otwarte w Zakładzie Biologii Systemów odbędą się w dniach 16-20 maja w godzinach 10.30-13.30
Zapraszamy do odwiedzin i rozmowy o możliwościach wykonania pracy dyplomowej w naszym Zakładzie, który mieści się na parterze budynku F Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN przy
ul. Pawińskiego 5a.

Planujemy także dla Państwa spotkanie zdalne na platformie Zoom, na którym zaprezentujemy tematykę badawczą naszego Zakładu, wstępnie zaproponujemy tematy prac dyplomowych oraz odpowiemy na Państwa pytania.

Zakład Biologii Systemów – Dzień Otwarty
Czas: 17 maj 2022 01:30 PM Warszawa
Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 824 4521 5958
Kod dostępu: 304330