Seminarium IBEBR

17 stycznia 2020 (piątek)
godz. 12:15

odbędzie się kolejne seminarium
Instytutu Biologii Eksperymentalnej
i Biotechnologii Roślin

Referat p.t.
Co NOwego ?
…40 lat minęło…
badania związane z tlenku azotu u roślin”.
wygłosi

Dr hab. Urszula Krasuska
(Katedra Fizjologii Roślin SGGW)