Seminarium IBEiBR

Zapraszamy seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, które odbędzie się w najbliższy piątek 23.02.2024 o godzinie 12:15 w sali 102B.

Seminarium wygłosi Dyrektor naszego Instytutu prof. dr hab. Paweł Sowiński.

Tytuł wystąpienia: „”W poszukiwaniu nieznanych strategii adaptacyjnych kukurydzy do warunków chłodnej wiosny