Seminarium IBEiBR

Najbliższe seminarium IBEiBR odbędzie się 22.04.2022 o godzinie 12:15 na platformie zoom.

W czasie spotkania dr Marcin Grzybowski z Zakładu Ekofizjologii Molekularnej Roślin wygłosi seminarium pt.: „Zastosowanie metod fenotypowania wysokoprzepustowego w badaniach fizjologii roślin

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania Zoom

Identyfikator spotkania: 705 603 6558
Kod dostępu: Vq4U2N

Bookmark the permalink.

Comments are closed.